Aridareal » Nezařazené

Splníme vám váš sen

Nezařazené


Také jste si to již dlouho přáli? Å kolní výlet s pÅ™ipraveným programem, kde se nebudete muset o nic starat, jen si budete užívat spoleÄnÄ› s dÄ›tmi? Zdá se vám neuvěřitelné, že nebudete muset celý den nebo dokonce více dnů neustále odpovídat na vÅ¡eteÄné a mnohdy i záludné otázky vaÅ¡ich žáÄků? Že prostÄ› jen tak v klidu půjdete, budete lehce dohlížet, obÄas napomenete ty nejvÄ›tší neposedy a „zlobivce“ a jinak budete moci mlÄet? Tak tohle není v žádném případÄ› sci fi, ale realita, kterou pro vás pÅ™ipravila agentura RIKITAN.

Máte náš obdiv

PlnÄ› si uvÄ›domujeme nároÄnost vaÅ¡eho povolání a dovedeme si pÅ™edstavit psychické vypÄ›tí, kterému jste dennodennÄ› vystavováni ve Å¡kolním prostÅ™edí – uprostÅ™ed žáků, vedení Å¡koly a rodiÄů. Proto jsme pÅ™emýšleli, jak vám Å¡kolní výlety co nejvíce ulehÄit a zjednoduÅ¡it. A tak jsme se rozhodli, že se alespoň jednou za Äas pokusíme vzít vaÅ¡i složitou a záslužnou práci na svá bedra a postaráme se o pÅ™edávání nových znalostí a vÄ›domostí za vás. Budeme velmi spokojeni a rádi, pokud i vy budete spokojeni a rádi!