Aridareal » Nezařazené

Věřte nám

Nezařazené


Mezi fotofóbní úkrytové parazity, kteří tráví vÄ›tÅ¡inu Äasu mimo své hostitele, patří Å¡tÄ›nice. Dokáží pÅ™ežívat v úzkých Å¡tÄ›rbinách, což jim umožňuje jejich plochý tvar tÄ›la, díky kterému byly zaÅ™azeny mezi ploÅ¡tice. Objevit je můžete například za rámy obrazů a zrcadel, za obložením zdí a stropů, za odchlípnutými tapetami. ÄŒasto se vÅ¡ak nacházejí i v záhybech povleÄení, sedacích soupravách Äi matracích. Jak se zachovat, pokud tento parazitující hmyz potkáte ve svém obydlí, v ubytovnÄ›, hotelu, skladu Äi jiné nemovitosti? NeprodlenÄ› kontaktujte naÅ¡i firmu! V žádném případÄ› se nespoléhejte na to, že si s touto havÄ›tí poradíte sami. Neporadíte!

PÅ™enaÅ¡eÄi

V krvi Å¡tÄ›nice domácí bylo prokázáno až na ÄtyÅ™icet druhů choroboplodných zárodků, které může tento hmyz pÅ™enášet na další hostitele. Šířit tak může například nemoci jako je mor, tyfus, lepra nebo tuberkulóza. Uvažuje se rovněž o možnosti pÅ™enosu hepatitidy B. Jak vidíte, je na místÄ› v případÄ› jakéhokoliv výskytu tohoto cizopasníka okamžitÄ› kontaktovat specializovanou firmu, která se postará o jeho stoprocentní vyhubení.